Η έγγραφη  στις εκδρομές του γραφείου μας συνεπάγεται την αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής και την υπογραφή της σύμβασης ταξιδιού.

Γενικοί όροι συμμετοχής
Translate »